Reklamcılıkta Kullanılan Kelime ve Deyimler – Reklamcılık #1

Reklamcılık sektöründe kullanılan kelimeler ve anlamlarını siz değerli reklamcılık bölümü öğrencileri için paylaşmak istedim. Piyasada duyunca garipsemeyin 🙂

Account : Reklam ajansının müşterisi , reklam sahibi
Account Executive : Müşteri temsilcisi , ajansın belirli bir müşteriye muhatap
olarak gönderildiği adam
Account Service : Ajansta Account Executive’lerin hareket plan ve
stratejilerini düzenleyip Onların verdiği raporları
değerlendiren merkez
Advertiser : Reklam yaptıran kişi
Advertising Agency : Reklam ajansı
Advertisement : Reklam
Body Text : Reklamın ana metni
Brand name : Marka
Broadcast : Elektromanyetik dalgalarla yayın yapan organlar yani radyo
ve televizyonun müşterek adı
Campaign : Kampanya
Communication : Haberleşme
Computer : Elektronik beyin
Consumer : Tüketici
Copy : Metin

Copyright : Telif hakkı
Copywriter : Metin yazarı
Couponing : Kupon sistemi pazarlamada satış teşviki amacıyla baş
vurulan bir usul
Creative : Yaratıcı Reklam ajansında imalatçı kimse
Customer : Satın alan malın müşterisi
Direct Mail : Direkt posta usulü muhataba genel yayın araçları ile değil
doğrudan doğruya adresine yollanan
Display Material : Teşhir malzemesi
Dummy : Ambalaj Kitap, malın tam boyda hazırlanmış modeli
Emblem : Amblem , bir firma veya markayı temsil eden işaret
Hanger : Tavana asılan pankart
Headline : Başlık ,reklamda en üste yazılan büyük yazılar
House Agency : Özel ajans bir müessesesin kendi bünyesinde kendi
reklamlarını yönetmek için kurduğu kukla ajans
House organ : Müessesenin kendini tanıtmak için yayınladığı dergi
House to House : Evden eve servis
Humor : Mizah
Illustration : Reklamın resmi kısmı
Jingle : Cingıl , şarkı
Layout : Tertip , düzen yerleştirme ilandaki yazı, resim , başlık gibi
çeşitli elemanların çerçeve içinde yerleştirilip düzenlenmesi
Layouter : Lavout u hazırlayan sanatçı
Magazine : Dergi Mecbua
Market : Pazar
Market Research : Pazar araştırması
Marketing : Pazarlama
Marketing Mix : Pazarlamanın konusuna giren bütün faaliyetlerin gereken
oranlarda karşılaştırılması düzeni
Media : Yayın organı , yayın kanalı
Medium : Media grubunun bir organı
Orginal : Reklam malzemesinin aslı basında resimhanede hazırlanıp
klişeciye yollanan resmin son hali
Outdoor : Afiş Tabela
Pay – off : İlanı bağlayan son söz , Slogan
Platform : Kampanyanın dayanacağı esas fikir
Plexeiglas : Bir ışıklı reklam malzemesi
P.O.P Material : Satış yerindeki reklam ve teşhir malzemesi : Afiş , pankart
Producer : Üretici
Product : Ürün ,mamul ,mal
Production : Üretim imalat
Promotion : Teşvik
Public Relaion : Halkla ilişkiler
Publicity : Haber şeklinde ilan yayınlatma
Research : Araştırma
Retailer : Perakendeci
Sales Promotion : Satış Teşviki
Sampling : Numune dağıtarak reklam yapma usulü
Scenario : Film hikayesi
Signature : İşaret , sembol
Slogan : Firma veya mamule has söz
Space : İlanın kapladığı alan
Spot : Radyoda reklam cümlesi
Stopper : Durdurucu unsur
Story Board : Resimli film senaryosu
Teaser Campaign : Merak uyandırma kampanyası
U.S.P. : Mamulü emsalinden üstün kılan özellik
Viewpoint : Görüş bakış açısı
White Space : Reklamdaki beyaz alanlar , boşluklar

 Yazılarıma Değerli Yorumlarınızı Ve Sorularınızı Bekliyorum.

Cosanon Şuanda Yayında!
Cosanon - Yayın Kapalı