C# Program çalıştır. Simge Durumuna Küçültme #1

C# ProcessWindowStyle.Minimized nasıl kullanılmalıdır ?

C# uygulama yazıyorsunuz ve program çalışırken bir başka windows programını çalıştırmasını istiyorsunuz. Program çalışır çalışmasına ama çalıştığında kendisini simge durumuna alsın isterseniz, aşağıdaki kodu uygulamanız yeterli olacaktır.

Mamp programını çalıştırmak için lazım olmuştu. Program veri tabanı ile çalışan bir program olduğundan öncesinde mamp üzerindeki veri tabanını çalıştırmak için kullanmıştım. Sizlerin de ihtiyacını görür ise ne mutlu bana.

string fileName = @"C:\MAMP\MAMP.exe";
Process process = new Process();
process.StartInfo.Arguments = null;
process.StartInfo.CreateNoWindow = true;
process.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized;
process.StartInfo.FileName = fileName;
process.StartInfo.UseShellExecute = true;
process.Start();

Yazılarıma Değerli Yorumlarınızı Ve Sorularınızı Bekliyorum.

Cosanon Şuanda Yayında!
Cosanon - Yayın Kapalı